Friday, 31 October 2014

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ - ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ


ಕುಲ ಕೋಟಿ ಕರುನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ "ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ" ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು.
ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ - ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ
 To all bellowed Kannadiga's Wishing a Very Happy "Kannada Rajyotsava"

Monday, 20 October 2014

a Very Happy Deepavali

Diwali also known as Deepavali and the "festival of lights", is an ancient Hindu festival celebrated in autumn every year.The festival spiritually signifies the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, good over evil, and hope over despair.The festival preparations and rituals typically extend over a five day period, but the main festival night of Diwali coincides with the darkest, new moon night of the Hindu Lunisolar month Kartika. In the Gregorian calendar, Diwali night falls between mid-October and mid-November.Before Diwali night, people clean, renovate and decorate their homes.[8] On Diwali night, Hindus dress up in new clothes or their best outfit, light up diyas (lamps and candles) inside and outside their home, participate in family puja typically to Lakshmi - the goddess of wealth and prosperity. After puja (prayers), fireworks follow,then a family feast including mithai (sweets), and an exchange of gifts between family members and close friends. Diwali also marks a major shopping period in nations where it is celebrated.Diwali is an important festival for Hindus. The name of festive days as well as the rituals of Diwali vary significantly among Hindus, based on the region of India. In many parts of India, the festivities start with Dhanteras, followed by Naraka Chaturdasi on second day, Diwali on the third day, Diwali Padva dedicated to wife-husband relationship on the fourth day, and festivities end with Bhau-beej dedicated to sister-brother bond on the fifth day. Dhanteras usually falls eighteen days after Dussehra.On the same night that Hindus celebrate Diwali, Jains celebrate a festival of lights to mark the attainment of moksha by Mahavira, and Sikhs celebrate Bandi Chhor Divas.Diwali is an official holiday in India,Diwali is celebrated on the day before and day following Amavasye (New Moon Day) as Naraka Chaturdashi (before new-moon day) resembling Satyabhama's victory over Narakasura and as Bali Padyami, the first day of Kartika masa. The entire house is cleaned and new clothes are purchased for the entire family which is followed by lighting of oil lamps around the house and bursting firecrackers. The tradition in Kannada families is that all members gather together for the three days celebration. The thirteenth day of the Krishna Paksha is celebrated as "neeru tumbo habba" when the house is cleaned, painted afresh and the vessels are washed, bedecked and filled with fresh water for the festival. The next day is Naraka Chaturdashi, considered very auspicious. In parts of North Karnataka, the women of the house perform Aarti on the men. The next day is Lakshmi mahaapooje on Amavaasye (new-moon day). On the fourth day, the house, especially the entrance, is decorated with flowers and floor decorations to invite Bali into their homes. A special entrance to the home is built, made out of cow-dung (gOmaya) and Sandalwood (siri-chandana). Both materials are revered in Kannada tradition as having divine significance. The day is of special importance to agricultural families as they celebrate Govardhan Pooja on this day.[citation needed] The houses are adorned with Keraka (replica of the Govardhana giri using cow dung) bejewelled with flowers and maize, ragi stalks. Fire-camps are kindled on both Naraka Chaturdashi and Bali Padyami days of Diwali. The celebration of Diwali is marked by the lighting of lamps in every courtyard and the bursting of firecrackers. Kajjaya is a special Diwali delicacy in Bangalore region. Holiges and Chakkulis are prepared in all households.

Saturday, 27 September 2014

On his birth anniversary, I bow to the proud son of India, Shaheed Bhagat Singh. His undying patriotism & courage continue to inspire

"ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಬದುಕಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್"
ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿ ೮೦ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗಲೂ ಯುವಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜದ ಕನಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ. ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ತ್ಯಾಗ, ಜತೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಜನಮಾನಸವನ್ನು ತಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಅಮರಗಾಥೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ; ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ದಮನದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದೂ ಕುಗ್ಗದ ಪ್ರತಿರೋಧ; ಭೂಮಾಲಿಕ-ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಗ್ಗದ ಹೋರಾಟ; ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ.

Monday, 26 May 2014

INDIA INDEPENDENT: CONGRESS RULE ENDS

"Secularism is a term interpreted in many different ways by distract people. For me, it has always been something verysimple - Putting India First"

Thursday, 11 April 2013

To accomplish great things, we must dream as well as act

"Happie Ugadi"
In Karnataka and also in some parts of the country, the tender leaves of neem mixed with jaggery are distributed on the occasion. The neem, extremely bitter in taste, and jaggery sweet and delicious, signify the two conflicting aspects of human life - joy and sorrow, called as ‘Bevu-Bella’ (a mixture of neem and jaggery in equal measure). This denotes the acceptance by man of all the sweet (jaggery) and bitter (neem) things that are in store for him in the coming year, with gratitude.
Another important festival for the Kannadigas.

Saturday, 26 January 2013

Take your TURN

Happy Republic Day to all, Lets talk about drugs before its too late

Monday, 31 December 2012

Is tomorrow just another day?

To all my Facebook mates Happie Year END 2012 and WELCOME to coming year 2013
Believe in FAITH and HOPE..." may all the good things bloom for YOU Cheers
www.facebook.com/anvithktgowda
www.facebook.com/indiatodayandtomorrow
www.anvithktgowda.blogspot.com
https://twitter.com/Anvith_KT_Gowda